Nordisk Gastransport AB och miljön

NGT AB arbetar aktivt med att reducera miljöpåverkan i vår omgivning

. Vi ska vara bland de bästa och ingen ansträngning är för liten eller för stor i arbetet för en renare miljö. Vi minimaliserar planmässigt vår miljöpåverkan på alla områden, först och främst genom dessa huvudpunkter:

Kunskap: Alla våra anställda genomgår intern utbildning. Här lär man om användning av tankar och utrustning på bil och hos kunder. Och hur man skall undgå/minimera utsläpp i det dagliga arbetet.

Det ges också utbildning i ekonomisk och defensiv körstil, vilket reducerar utsläpp genom lägre förbrukning av drivmedel.

Moderna material: Nordisk Gastransport AB har en modern bilpark.
Genomsnittsåldern är bara ett år. Bilarna byts ut efter en bestämd plan och bolaget lägger stor vikt vid att anpassa bilar och påbyggnader till det jobb de skall utföra. På detta sätt sörjer modern teknologi för minsta möjliga miljöbelastning från bilparken. Vi är bland de första att använda bra nyheter.

God planläggning: Nordisk Gastransport AB samarbetar tätt med uppdragsgivarna med körplanering. Vi strävar efter maximal effektivitet genom att göra utkörnings sträckan kortast möjlig och utnyttjandet av bilens lastkapacitet.

Miljöräkenskap: För att hålla kontroll på att miljöarbetet har den effekt vi önskar, förs det miljöräkenskap på varje bil. Här mäts detaljerat drivmedelförbrukning och utsläpp av ämnen som Nox, CO2, svavel osv. samt däckförbrukning etc.

Insamlad data läggs in i ett system som visar hur bilen ökar eller minskar förbrukning och dess utsläpp. Rapporterna visar direkt avvikelser i miljöräkenskapen så att de snabbt kan bli åtgärdade och korrigerade.