– Vi har en modern bilpark !

Bilpark

Nordisk Gastranport AB lägger stor vikt på att ha en bilpark som är bra anpassad till de produkter vi varje dag transporterar

.

Bilarna byts ut regelbundet och bolaget lägger stor vikt på inköp av bilar som är specialanpassade till jobben de skall utföra. Både Scania och Volvo är representerade i vår bilpark.

En modern bilpark kommer kunderna och intressenter till godo på många sätt. Transporten blir effektiv i förhållande till hur många kilometer som körs varje år och den moderna teknologin gör att det blir minsta möjliga utsläpp samt minskar andra belastningar på miljön.


Nordisk gastransport AB har i dag:

Fyra ekipage bil och släp LPG
En dragbil med trailer
Ett cointainerchassi med 52 m3 LPG tank med pump, räkneverk och 12 m levererings slang.