Transport av LPG

Nordisk Gastransport AB

Nordisk Gastransport AB (NGT AB) servar kunder med transporter inom LPG över hela Norden

. NGT´s Sverigekontor ligger i Stenungsund, 40 km norr om Göteborg längs med E6. Vi har bilar placerade både i Stenungsund och Karlskoga. Tillsammans är vi nu 15 medarbetare. Vår verksamhet präglas av säkerhet, kvalité och miljöansvar.

Vision: Nordisk Gastransport AB´s vision är att framstå som Nordens främsta och mest attraktiva gastransportör.

Överordnat mål: Nordisk Gastransport AB´s mål är att vara marknadens mest efterfrågade gastransportör och den mest attraktiva arbetsplatsen inom sin sektor i Norden.

Mål: Verksamhetens mål är säkra transporter. Detta innebär att allt arbete skall utföras på ett säkert sätt för att undvika olyckor, tillbud eller skador som kan hänföras till dåliga förhållanden under utförandet.

Värden: För att vara attraktiv för kunder och anställda skall verksamheten präglas av följande kriterier:
Ansvar: Vi tar ansvar för våra anställda, varandra, våra uppdrag och vårt material.
Noggrannhet: Vi är nogranna i arbetsutförande och ärliga i kontakt med kolleger,
uppdragsgivare samt uppträder på ett hövligt och proffsigt sätt.
Pålitlighet: Vi håller det vi lovar och lovar inte mer än vi kan hålla.

Kundrelation: Vi skall ha en löpande god kontakt och öppen dialog med våra kunder så att vi är klara över deras behov och kan leva upp till deras förväntningar.

Anställda: Anställda i Nordisk Gastransport AB skall ha Nordens bästa kunnskap inom det område vi arbetar.

HMS och kvalitet: Nordisk Gastranport AB har ett levande HMS-system, som är baserat på ISO 9002 och 14001. Kvalitetssystemet tillfredsställer de strängaste krav som ställs av ledande olje-och gasbolagen. Chaufförerna vidareutbildas regelbundet. Kör – och viltid följs upp samt andra krav som ställs. Kundernas tillfredsställelse kontrolleras regelbundet. HMS är fast och återkommande innehåll på våra regelmässiga chaufförsmöten.

Säkerhetsrådgivare: Säkerhetsrådgivare för Nordisk Gastranport AB är Sveriges Åkeriföretag v/Marcus Johansson.

Nordisk Gastransport AB transporterar LPG i Norden med fokus på säkerhet och miljö hela vägen. Läs mer.